Johann Joachim Becher

Oedipus Chymicus.

Seu Institutiones Chymicae.

Titulus Quartus

Verzeichnis der vorkommenden lateinischen Worte mit Übersetzungen.

De quatuor elementis chymice sumptis, nempe igne, aere, aqua & terra.

Synopsis.

Prooemium. § 1. De elementorum Homonymia. § 2. De elementorum affectionibus. § 3. De Igne. § 4. De Aere. § 5. De Aqua. § 6. De terra. Corellaria. 1. De vulgarium elementorum operationibus. 2. De philosophorum elementorum operationibus. 3. De differentia philosophicorum & vulgarium elementorum. 4. De connexione. 5. De elementis philosophicis.

zur Übersetzung des Abschnitts

Textus.

Prooemium.

Egimus hactenus de principiis, eorumque cognitione juxta chymicos, nunc ordo vocat, ut elementa confideremus. Missas hic facio theorias AristoteIicorum de elementis, ut sunt vel corpora simplicia, vel ut sunt principia mistorum, denique quomodo ad invicem agant, patiantur, misceanturque. Hoc loco chymicis scribo, & quidem chymice. Neque enim si aliter scriberem, aut aliis terminis uterer me intelligerent. Quare omissis Aristotelicorum controversiis de elementis, hoc loco generaliter, & specialiter, quae praxi chymicae inserviunt, pro compendio, & chartae angustia differam.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 1.
Quomodo vocabulum elementum a chymicis sumatur?

Elementum a chymicis quadrupliciter sumitur, 1. Pro vulgari Aristotelico, & prout est corpus simplex cum coelo, mundi hujus molem constituens. 2. Prout est principium mistorum, corporibusque sublunaribus actu, vel potentia inest. 3. Prout vel physicum vel mathematicum existit. Dum enim Physice operatur, corpora vel producendo, nutriendo, aut corrumpendo, Physicum vocatur, tale sc. ut a Physico consideratur, cum vero Mechanico usui inservit, ut ad ligna cremanda, ad impulsum, & navigium, ad pondera movenda, mathematicum vocant, nempe prout mathematice consideratur. 4. Elementum non raro sumitur pro forma corporis, pro ipsa ejus essentia aut substantia sic Elementum Veneris est essentia cupri. Sicut enim principia alicujus scientiae elementa: ita etiam principia substantiae rerum elementa vocantur: id nempe unde corpus tanquam ex fundamento componitur.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 2.
De alteratione & connexione, elementorum.

Nullum elementum adeo simplex reperitur, ut nullum admixtum habeat. Neque enim unum absque altero consistere potest. Ita terrae admixta est aqua, aer, & ignis: quod & de reliquis sentiendum. Ab eo autem quod praedomimatur, sumitur demomimatio. Elementa excesu alterationem, temperamento requiem causant, firmiter nunquam sic connectuntur, ut alterationem non subeant, nisi quodlibet elementum per reliquos gradus sit alteratum, ac dispositum: prout in metallurgiae meae parte prima sub titulo de variatione elememtorum uberius tractatur. Ignis per aerem agit in aquam, & per eam nutrit terram, secus comburit, ac corrumpit eam. Taliter & reliqua elementa agunt in se muto per media: sicut de hac mutua actione chymica, Cornelius Drebbel singularem edidit tractatum, ex quo plura peti possunt. Sciendum autem est: terram ignis, aquam vero aeris esse nutrimentum, aquae cum terra esse conjugium. Quod ergo elementum cum sua rota a corpore resolvi debet, id vinculo suo solvatur, nutrimento suo autem relinquatur necesse est. Terra agit in aquam formatione, & generatione, haec vero in terram resolutione, & corruptione. Ita igni cum aere negotium est. Quare si utraque copula fuerit firma, ac quodlibet elementum alterius induerit naturam facile immota quiescent. Terra enim in aquam, aerem, & ignem, sic quoque reliqua elementa reduci, ac alterari possunt. Verum aqua in aerem mutata communis aer non est, sed aqueus: quod & de reliquis elementis taliter tractatis intelligendum est, ex quibus denuo conjunctis vinculum oritur incorruptibile. Verum de his plus in sexto titulo.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 3.
De igne in specie.

Ignem chymici dupliciter sumunt, pro vulgari & philosophico.

Per vulgarem, (a) elememtarem, & solarem intelligunt, quem etiam naturalem vocant, cum natura eum nobis suppeditet. Artificialem vero nominant, qui arte rebus applicatur, ut per specula caustica, per attritiones, & commotiones. Quadrupliciter autem applicatur, primo cum datur ignis putrefactionis per fimum, aut terram. 2. Ignis conjunctionis & separationis per aquam tepidam, vulgo Balneum M. vocant. 3. Ignis generationis per aerem tepidum, vulgo Balneum roris. 4. Ignis perfectionis, vulgo ignis arenae, & ignis apertus, qui etiam inflammans, torrens, candens, incubans, calidus nominatur. Mirandum sane, quod quamvis ignis externus agens, vulgaris lignorum, vel carbonum sit: attamen juxta praedictos quatuor modos applicatus diversos causet effectus. Neque enim comperies corpora in arena putrescere, vicissim in Balneo M. siccarier. Et haec est ratio cur corpora quae digestioni committuntur juxta ignis differentiam mox siccat, mox humida, calida aut frigida fiant. Quare non tam ignis, quam modi ignem applicandi ratio est habenda. Habet enim & ignis in praedictis quatuor modis quatuor suos gradus inquolibet: qui gradus juxta ignis potentiam numerantur. Ignis usus vulgaris est, ut ignem corporum, de quo post agemus, excitet, eumque alteret. Solo enim hoc igne naturam adjuvare possumus: cum praeterea nullum aliud habeamus auxilium, prout philosophus Empedocles ait.

(a) Ignis consistit in rapidissimo & confuso particularum subtilissimarum motu. Sicuti frigus fit per motum rectilineum ita ignis per motum curvilineum & confusam.

Philosophorum ignem quod attinet, sciendum est, eum esse ignem corporum. Vocant autem hunc ignem calorem naturalem, nempe sulphur naturae, de quo in praecedentibus egimus, unde sulphur corporum eorum validam innatum, & philosophorum ignis vocatur. Haec ergo est causa, cur philosophi non raro suum ignem a vulgari distinguant, eique diversas attribuant qualitates, nempe quod ignis vulgaris comburat, & siccus sit: philosophorum vero ignis nutriat, humectet, imo ignis humidus, & frigidus sit. Hunc ignem quoque incombustibilem, lumen perpetuum, scintillulam corporum vocant. Distinguitur autem ab igne corrodente, seu aquis causticis, quae quidem, ex sulphure, sed rarefacto nimium, constant, ut superius demonstratum est. Denique sicut ignis vulgaris corpora combureret, nisi aqua munirentur (quamdiu enim caro in aqua coquitur, tamdiu non aduritur,) ita philosophorum ignis suam corrumperet, substantiam, nisi, aqua sua foveretur. Sed de his plura loco alio. Hoc hic addo: elementarem ignem rarefactum, philosophorum ignem autem condensatum esse: vulgaris ignis, sedem & pabulum in aere, philosophorum vero in aqua esse: unde quodcunque superius est simile est ei quod est inferius.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 4.
De Aere.

Post ignem in ordine venit (b) aer, qui duplex juxta chymicos est, communis, & philosophicus.

Communis rursus duplex existit, nempe naturalis, aut artificialis. Naturalis aer est qui in dies a nobis aspiratur, quique poris omnium corporum inest. Hujus causa corpora, & dissolvuntur, & congelantur: prout in mea metallurgia latius docetur.

Artificalis aer est, qui arte applicato calore, frigore, aut aliis mediis rarefit aut condensatur extra modum ei convenientem. Hac enim ratione evenit non raro, ut in destillationibus vitra rumpantur.

(b) Aer est corpus elasticum quod comprim, & dilatari potest. Aer distinguitur in subtiliorem qui, aether dicitur, & crassiorem qui athmosphaericus est, & ex athere particulis aquis, terrestribus, & corporum, effluviis conflatur. Prout igitur loci differunt, & effluvia aer quoque diversus est: oninibusque corporibus tam fluidis, quam solidis aer, & ather in est.

Philosophorum aer aqua corporum rarefacta, sed nempe Mercuriale est: unde non raro aer congelatatus vocatur, item aer corporum, qui in generatione praesertim metallorum inhalat, exhalat, & corruscat. Hic aer corporum eorum Mercurius, aut Mercuriale principium est, de quo superius pluribus actum est. Aer communis subjectum est aeris philosophici. Eo enim transfertur aer philosophicus in varia loca, cum vulgarem perpetua sua transpiratione inficit, communicat de ipsum aliis corporibus: proditur autem odore, sympathia, & antipathia. Hoc duplici aere perficitur: prout haec latius demonstrat excellentissimus vir domimus Digby in tractatu suo de sympathia. Sicut ignis communis proprium est consumere, & corrumpere, philosophorum vero ignis, praeservare: ita communis aer penetrat, & siccat, philosophorum vero aer humectat, & vegetat.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 5.
De Aqua.

Elementum aquae duplex est. Datur enim aqua (c) communis, & philosophorum.

Communis est vel liquida vel congelata. Liquida vel fluida, vel vaporosa, destillata &c. congelata vero vel frigore ut glacies, vel natura ut crystallus.

Philosophorum aqua vocatur humidum radicale, seu aqua primordialis corporum, quae triplex existit animalis, vegetabilis, mineralis, adaequata ad recipiendas formas sulphurum in regno suo vita & mors rerum, in regno minerali aqua incombustibilis, aqua coelestis, spiritualis vocatur. Huic hoc tribuunt philosophi encomium, quod in ea corpora sui regni debite solvantur, reviviscant, ac regenerentur: unde distinguendum est, quando philosophi de sua aqua loquuntur, quae non est aqua cummunis, sed balneum, & materia corporum triplicis substantiae juxta triplicitatem regnorum, & corporum hac aqua abluendorum. Nam dum de corporibus metallorum loquuntur, aquam eis convenientem, nempe Mercurialem manus non madefacientem, extrinsece quidem volatilis, intrinsece vero fixae dispositionis subintelligunt. Cum de aliis regnis, & corporibus loquuntur aliam etiam intelligunt aquam. Est autem aqua philosophorum medium, quo eorum terra, quae in hac aqua coquitur ab igne praeservatur, ne amburatur, verum perpetua fixitate dominetur aquae.

(c) Aqua est corpus fluidum, porosum, & valde dilatabile. Aqua maximam admittit atheris, & aeris influentiam, & differt ratione fundi, & aeris.

zur Übersetzung des Abschnitts

§ 6.
De Terra.

Ultimam elementorum classem terra, omnium mater claudit. Haec sorores suas, nempe reliqua elementa imitatur, & quoque duplex existit, vulgaris nempe, & philosophica.

Vulgaris triplex est, animalis, vegetalis, mineralis, sic & philosophica subdividitur. Differentia autem inter vulgarem, & philosophicam est, quod illa sterilis, mortua, haec viva, & vegetans sit. Vocatur etiam matrix terra foliata, creta, terra virginea, fimus philosophorum, terra quam aer in utero portat, sepulchrum, & revivificatio rerum. Sed de his loco alio plura dicam.

zur Übersetzung des Abschnitts

Corollaria.

Ad titulum quartum.
De elementorum operationibus, differentia, & affinitate.

1.

Vulgarium elementorum tales sunt operationes ad quas illis chymicis utuntur.

Terra inspissat, transcolat, attrahit.

Aqua (d) elixat, resolvit, purgat.

Aer (e) volatilisat, penetrat, siccat.

Ignis (f) separat, alterat, perficit.

(d) Aquae effectus sunt fluidificare, emollire, intrare salium, & gummatum poros, illaque dissolvere, & discontinuare.

(e) Aer immutare & destruere multorum corporum texturam aptus est.

(f) Ignis effectus sunt movere, rarefacere, propellere, penetrare, & discontinuare corpora, & vim elasticam aeri, & aqua conciliare, & corpora solidissima perrumpere. Ignis flamma corporum texturam non solum destruit sed & mutationem corporibus inducit: unde non verus est corporum analysta.

zur Übersetzung des Abschnitts

2.

Philosophicorum Elementorum operationes sunt.

 • Terra vegetat, nutrit, corpus suppeditat.
 • Aqua abluit, humectat, agglutinat.
 • Aer, penetrat, efformat, circumdat.
 • Ignis, exaltat, copulat, fixat.

zur Übersetzung des Abschnitts

3.

Differentia philosophicorum Elementorum cum communibus talis est.

 • In terra philosophorum tanquam vero balsamo corpora conservantur, in communi terra corrumpuntur.
 • Aqua philosophorum igne fixatur, aqua communis igne rarefit.
 • Aer philosophorum ignem sustinet, vulgaris eum fugit.
 • Ignis philosophorum vegetat, vulgaris destruit.

zur Übersetzung des Abschnitts

4.

Ignis & terra, aer & aqua sunt & synonyma apud philosophos. Terra continet ignem, aqua aerem, ignis communis mediante aqua agit in terram philosophorum.

zur Übersetzung des Abschnitts

5.

Nota. Quae sua vocant philosophi respiciunt regnum minerale. In metallico enim regno potissimum versantur philosophi, cum nobilissimus ibi lateat naturae thesaurus omnis corruptionis expers.

zur Übersetzung des Abschnitts


Quelle: Johan Joachim Becher: Oedipus Chymicus. Seu Institutiones Chymicae. Frankfurt 1716.


Johann Joachim Becher

Der chemische Rätsellöser.

oder die Ordnung der Chemie.

Vierter Abschnitt

Über die vier angenommenen chemischen Elemente, nämlich Feuer, Luft, Wasser und Erde.

Inhaltsübersicht.

 1. Vorwort.
 2. Über die verschiedene Benennung der Elemente.
 3. Über die Beschaffenheiten der Elemente.
 4. Über das Feuer.
 5. Über die Luft.
 6. Über das Wasser.
 7. Über die Erde.

Erklärungen.

 1. Über die Wirkungen der gewöhnlichen Elemente.
 2. Über die Wirkungen der philosophischen Elemente.
 3. Über den Unterschied der philosophischen und der gewöhnlichen Elemente.
 4. Über die Verbindung.
 5. Über die philosophischen Elemente.

zurück zum Originaltext

Zusammenhang.

Vorwort.

Wir haben bisher die Grundlagen behandelt, und deren Kenntnis bei den Chemikern, nun erfordert die Ordnung [Reihenfolge], dass wir uns mit den Elementen vertraut machen. Hier führe ich die übergangenen Aristotelischen Theorien über Elemente aus, ob es entweder einfache Körper sind, oder ob sie Grundlagen der Mischungen sind, schließlich auf welche Weise sie mit einander wirken, wechselwirken, und sich vermischen. An dieser Stelle schreibe ich für die Chemiker, und zwar chemisch. Denn wenn ich anders schriebe, oder andere Begriffe gebrauchte, würden sie mich nicht verstehen. Weshalb ich die Aristotelischen Widersprüche der über die Elemente ausgelassenen, an dieser Stelle im Allgemeinen und Speziellen was der chemischen Praxis zum Vorteil dienen, und aus Papiermangel auseinandersetzen.

zurück zum Originaltext

§ 1.
Wie wird der Begriff Element von den Chemikern gebraucht?

Element wird von Chemikern vierfach verwendet, 1. Für gewöhnliche Aristotelische, und als ob es der nicht zusammengesetzte Körper ist, der mit dem Himmel, die Masse der Welt erbaut. 2. Als ob es die Grundlage der Gemenge ist, und auf die sublunarischen Körper wirkt, oder die Möglichkeit inne wohnt. 3. Als ob es entweder physikalisch oder mathematisch erscheint. Denn wenn es physikalisch arbeitet, um die Körper entweder zu erzeugen, zu nähren, oder zu zerstören, wird es Physikalisch genannt, und zwar so sehr dass von den Physikern erwogen wird, weil es dem wahren Handwerker zu Nutzen dient, weil zu brennenden Hülzer, zum Antrieb, und den Fahrzeugen, zum Gewichte bewegen, nennen sie es Mathematisches, allerdings wird es mathematisch betrachtet. 4. Das Element wird nicht selten für das Modell der Körper gehalten, für dessen Wesen selbst oder das Seiende auf diese Weise ist das Element der Venus das Wesen des Kupfers. Denn so wie das Element das Wesen irgendeiner Wissenschaft: so wird auch das Element das Wesen der seienden Dinge genannt: dieses offenbar wo der Körper eigentlich aus der Grundlage zusammengesetzt wird.

zurück zum Originaltext

§ 2.
Über die Veränderung und Verbindung der Elemente.

So weit wird einfache kein Element gefunden, daß es keine Zumischung hätte. Denn eines kann nicht ohne ein anderes bestehen. So ist der Erde Wasser, Luft und Feuer zugemischt: und das ist von den übrigen zukennen. Von dem aber das vorherrscht wird die Bezeichnung genommen. Die Elemente verursachen durch ihr Hervortreten eine Veränderung, durch die rechte Mischung eine Beruhigung, sie werden auf diese Weise niemals stärker verbunden, dass sie keine Veränderung untergehen, außer ein beliebiges Element sei durch seine übrigen Grade [Unterschiede] ein anderes, und verteiltes: gleich wie in meiner Metallurgie erster Teil unter der Überschrift Über die Verschiedenheit der Elemente ausführlich abgehandelt wird. Das Feuer wirkt durch die Luft auf das Wasser, und durch diese nährt es die Erde, auf andere Weise verbrennt es und zwar zerstört es diese. Auf solche Art wirken die übrigen Elemente auf einander über das Medium: so wie über diese wechselseitige chemische Wirkung, Cornelius Drebbel eine einzigartige Abhandlung herausgegeben hat, aus der viele genommen werden können. Aber man muß wissen: die Erde ist des Feuers, das Wasser aber der Luft Nahrung, Wasser ist mit Erde verbunden. Das Element also das mit seinem Rad vom Körper abgelöst werden soll, dieses werde seine Fesseln lösen, aber es ist notwendig seine Nahrung zurückzulassen. Erde wirkt mit Wasser durch Bildung und Erzeugung, dieses aber auf Erde durch Auflösung und Zerstörung. So hat Feuer mit Luft zu tun. Warum wenn jede der beiden eine feste Bindung gemacht hat, und zwar ein beliebiges Element ein anderes angezogen hatte die Natur leicht die unbeweglichen ruhen werden. Denn die Erde kann auf Wasser, Luft und Feuer so auch auf die übrigen Elemente zurückgeführt werden, oder verändert werden. Aber das in Luft umgewandelte Wasser ist keine gewöhnliche Luft, sondern wässrig: und weil von den so behandelten übrigen Elemente zu verstehen ist, entsteht aus denen verbundenen noch einmal ein unzerstörbares Band. Aber davon mehr im sechsten Kapitel.

zurück zum Originaltext

§ 3.
Über das Feuer als Erscheinung.

Das Feuer nehmen die Chemiker zweifach an, als gewöhnliches und als philosophisches.

Als gewöhnliches (a), elementares und solares verstehen sie, was sie auch natürliches nennen, weil die Natur uns dieses reichlich zur Verfügung stellt. Künstlich nennen sie es aber, wenn kunstvolle Dinge angewandt werden, wie Brennspiegel, Reibungen, und Bewegungen. Vierfach wird es angewandt, erstens mit dem gegebenen Feuer der Fäulnis von Dung, oder Erde. 2. Das Feuer der Verschmelzung und der Trennung durch lauwarmes Wasser, das sie allgemein Marienbad nennen. 3. Das Erzeugungsbad durch laue Luft, gewöhnlich Dampfbad. Das Feuer der Vollkommenheit, allgemein Sandbad, und offenes Feuer, das auch entzündend, heiß, brennden, liegend, warm genannt wird. Freilich wäre es wunderbar, wie sehr auch das äußerlich wirkende Feuer, gewöhnlich der Hölzer oder Kohlen: aber doch dicht bei den vier vorangenannten verschiedenen Arten eine Wirkung erzielte. Denn Du wirst aber nicht erfahren, dass die Körper im Sand(bad) verfaulen, andrerseits im Wasserbad ausgetrocknet werden. Und dies ist die Erklärung warum die Körper die der Vergärung überlassen werden zum Unterschied das Feuer bald trocknet, bald befeuchtet, warme oder kalte gemacht würden. Darum ist es nicht so sehr das Feuer als die Art und Weise seiner Anwendung zu überlegen. Denn hat man das Feuer in den vier vorgenannten Arten mit den vier Graden: welcher Grad des Feuers bei der Stärke werden sie gezählt. Der Gebrauch des Feuers ist allgemein, damit das Feuer der Körper erregt, über die wir danach handeln werden, und sie verändert. Denn wir können die Natur nur durch dieses Feuer unterstützen: weil wir außerdem nichts anderes zur Hilfe haben, wie der Philosoph Empedocles betont.

 • (a) Das Feuer besteht aus der sehr schnellen und ungerichteten Bewegung kleinster Teilchen. So wie die Kälte durch geradlinige Bewegung gemacht wird, so das Feuer durch krummlinige und ungeordnete Bewegung.

Was das Feuer der Philosophen betrifft, muß man wissen, dieses ist das Feuer der Körper. Sie nennen aber dieses Feuer natürliche Wärme, nämlich der Schwefel der Natur, über die wir im vorangegangenen verhandelt haben, wo der Schwefel deren Körper mächtig innewohnt, und es wird das Feuer der Philosophen genannt. Das ist also der Grund, warum die Philosophen nicht selten ihr Feuer vom gewöhnlichen unterscheiden, und ihnen unterschiedliche Eigenschaften zuschreiben, weil nämlich das gewöhnliche Feuer brennt, und trocken wäre: das Feuer der Philosophen aber nährt, befeuchtet, es wäre allerdings naß und kalt. Dieses unbrennbare Feuer nennen sie auch fortdauerndes Licht, Fünkchen der Körper. Es wird aber vom verzehrenden Feuer unterschieden, den ätzenden Wassern, die zwar aus Schwefel bestehen, aber sehr verdünnt, wie weiter oben gezeigt worden ist. Wie schließlich das gewöhnliche Feuer die Körper verbrennen würde, wenn sie nicht vom Wasser geschützt werden würden (solange als nämlich das Fleisch in Wasser gekocht wird, solange wird es nicht verbrannt,) so würde das Feuer der Philosophen seine Substanz verzehren, außer, es wird von seinem Wasser gehegt. Aber mehr davon an einem anderen Ort. Das füge ich hier hinzu: das elementare Feuer ist verdünnt, das Feuer der Philosophen aber ist verdichtet: das gewöhnliche Feuer mit Aufenthalt und Nahrung in der Luft, das der Philosophen aber im Wasser: wo was auch immer höher ist ist ähnlich dem was tiefer ist.

zurück zum Originaltext

§ 4.
Über die Luft.

Nach dem Feuer kommt in der Reihenfolge die Luft (b), die doppelt mit den Chemikern verbunden ist, gewöhnliche und philosophische.

 • (b) Die Luft ist ein elastischer Körper der zusammengedrückt und ausgedehnt werden kann. Die Luft wird unterschieden in feineres das Äther genannt werden und gröberes das die Athmosphäre ist, und aus dem Äther, Wasserteilchen, Erden und den Ausflüssen der Körper wird sie zusammengesetzt. Wie deswegen sich die Orte unterscheiden, und die Luft von Ausflüssen auch unterschiedlich ist: in allen Körpern den festen wie den flüssigen ist Luft und Äther enthalten.

Die gewöhnliche kommt wiederum zweifach vor, nämlich natürlich oder künstlich. Die natürliche Luft ist was von uns alle Tage geatmet wird, und die den Hohlräumen aller Körper innewohnt. Die sind der Grund dass Körper sowohl augelöst als verfestigt werden: wie in meiner Hüttenkunde breiter gargelegt wird.

Die künstliche Luft ist, was durch die angewandte Kunst Wärme, Kälte oder andere Mittel sich verdünnt oder verdichtet wird je nachdem der Art und Weise die zu ihnen passt. Nach dieser Erklärung kommt es nicht selten vor, dass bei Destillationen die Glasgefäße zerbrochen werden.

Die Luft der Philosophen ist aufgelockertes Wasser der Körper, aber es ist ähnlich Quecksilber: woher es nicht selten geronnene Luft genannt wird, ebenso Luft der Körper, die sie besonders bei der Erzeugung der Metalle einatmet, ausatmet und blitzt. Hier ist die Luft der Körper deren Quecksilber, oder die quecksilber hafte Grundlage, über die oben vieles abgehandelt ist. Die gewöhnliche Luft ist der philosophischen Luft untergeordnet. Denn diese wird die philosophische Luft in verschiedene Orte übertragen, weil die gewöhnliche durch ihre Ausdünstung fortgesetzt vermischt, vereinigt sie von selbst mit anderen Körpern, es wird aber durch einen Geruch Zuneigung uans Ablehnung erzeugt. Deshalb wird von der Luft zweierlei erreicht: wie dies der ausgezeichnete Herr Sir Kenelm Digby ausführlich zeigt in seiner Abhandlung über die Zuneigung. So wie es ein charakteristischen Merkmal des gewöhnlichen Feuer ist zu verbrauchen und zu zerstören, aber des Feuers der Philosophen zu bewahren: soe durchdringt die gewöhnliche Luft und trocknet, die Luft der Philosophen aber befeuchtet und belebt.

zurück zum Originaltext

§ 5.
Über das Wasser.

Das Element Wasser ist doppelt. Denn es gibt gewöhnliches Wasser (c) und philosophisches.

 • (c) Wasser ist ein flüssiger Körper, löchrig und sehr dehnbar. Wasser läßt sehr viel Äther hinein, und den Einfluß der Luft, und unterscheidet sich im Verhältnis gegossen zu werden und der Luft.

Das gewöhnliche ist entweder flüssig oder erstarrt. Das flüssige ist entweder fleißend oder dampfartig, destilliert u. s. w. Das erstarrte aber entweder gefroren wie Eus, oder hat eine Eigenschaft wie ein Kristall.

Das Wasser der Philosophen wird vollständige Feuchte genannt, ursprüngliches Wasser der Körper, das dreifach vorkommt tierisches, pflanzliches, mineralisches, gleichbedeutend die Formen der Schwefel aufzunehmen in sein Reich von Leben und Tod der Dinge, im Mineralreich das unbrennbare Wasser, das Himmelswasser, wird spirituell genannt. Diesem weisen die Philosophen deshalb ein Loblied bei, das sie in jedem dieser Körper seines reiches gelöst sein müssen, sie beleben wieder oder erneuern: wo zu unterscheiden ist, weil die Philosophen ja über sein Wassersprechen, das nicht das gewöhnliche Wasser ist, sondern ein Bad ist und ein Bestandteil der Körper dreierlei Bestandteile bezogen auf die Dreieinigkeit der Reiche, und der durch dieses Wasser zu reinigenden Körper. Denn weil sie ja über die Körper der Metalle sprechen, das passende Wasser dieser, offenbar macht Quecksilber die Hand nicht naß, nehmen sie von außen irgendetwas flüchtiges, von innen aber des festen Aufbaus wahr. Weil sie aber über andere Reiche und Körper sprechen, verstehen sie auch ein anderes Wasser. Aber das Wasser der Philosophen ist ein Medium, wodurch deren Erde, die in diesem Wasser gekocht wird vom Feuer bewahrt wird, nicht verbrannt, aber durch die dauerhafte Beständigmachung des Wassers beherscht.

zurück zum Originaltext

§ 6.
Über die Erde.

Die letzte Abteilung der Elemente, schließt die Mutter aller ein. Diese ahmt ihre Schwestern nach, nämlich die übrigen Elemente, und sie erscheint auch doppelt, nämlich gewöhnliche und philosophische.

Die gewöhnliche ist dreifach, tierisch, pflanzlich und mineralisch, und so wird die philosophische eingeteilt. Der Unterschied zwischen der gewöhnlichen und der philosophischen ist aber, dass jene unfruchtbar, tot sei, diese Leben und belebend. Sie wird auch bekränzte Stammmutter Erde, Schlamm, jungfräuliche Erde, Dünger der Philosophen genannt, Erde, die die Luft in die Gebärmitter trägt, Grab und Wiederbelebung der Dinge. Aber darüber werde ich an einem anderen Ort sprechen.

zurück zum Originaltext

Ergänzungen.

Zum vierten Abschnitt.
Über das Wirken der Elemente, Unterschiede und Beziehung.

1. Solches sind die Wirkungen der gewöhnlichen Elemente, zu denen sie jene Chemiker gebrauchen.

 • Die Erde verdickt, filtert, zieht an.
 • Das Wasser (d) siedet, löst auf, reinigt.
 • Die Luft (e) verflüchtigt, dringt ein, trocknet.
 • Das Feuer (f) trennt ab, dringt ein, vollendet.
 • (d) Die Wirkungen des Wassers sind zu verflüssigen, zu erweichen, in Salze einzudringen, und Poren zu verkleben, und jene aufzulösen und zu unterbrechen.
 • (e) Die Luft zu verändern und es ist fähig die Struktur vieler Körper zu zerstören.
 • (f) Die Wirkungen des Feuers sind zu bewegen, aufzulockern, zu vertreiben, einzudringen und die Körper zu unterbrechen, und die elastische Kraft dem Erz, und auszugleichen, und die festesten Körper zu zerstören. Die Flamme des Feuers zerstört nicht nur das Gefüge der Körper sondern verursacht auch die Veränderung von Körpern: weshalb es nicht wirklich die Zerlegung der Körper ist.

zurück zum Originaltext

2. Die Wirkungen der philosophischen Körper sind.

 • Die Erde belebt, ernährt, die Materie ist reichlich vorhanden.
 • Das Wasser reinigt, befeuchtet, haftet an.
 • Die Luft dringt ein, erschafft, umgibt.
 • Das Feuer erhöht, verbindet, verfestigt.

zurück zum Originaltext

3. Der Unterschied der philosophischen Elemente mit den gewöhnlichen ist eine solche.

 • In der Erde der Philosophen aber eigentlich im Balsam werden die Körper bewahrt, in der gewöhnlichen Erde werden sie verdorben.
 • Das Wasser der Philosophen wird durch Feuer verfestigt, das gewöhnliche Wasser wird durch Feuer aufgelockert.
 • Die Luft der Philosophen unterhält das Feuer, die gewöhnliche meidet es.
 • Das Feuer der Philosophen belebt, das gewöhnliche zerstört.

zurück zum Originaltext

4. Feure und Erde, Luft und Wasser sind gleichbedeutende Begriffe bei den Philosophen. Die Erde enthält das Feuer, das Wasser die Luft, das gewöhnliche Feuer wirkt mit Hilfe des Wassers in der Erde der Philosophen.

zurück zum Originaltext

5. Anmerkung. Was sie das Ihre nennen berücksichtigen die Philosophen das Mineralreich. Denn im metallischen Reich wenden sich die Philosophen hauptsächlich hin und her, weil dort die edelste Schatzkammer der Natur frei von aller Zerstörung verborgen ist.

zurück zum Originaltext


Valid HTML

© Rainer Stumpe, URL: www.rainerstumpe.de/